In English  Español  Suomeksi  日本人  Institute
Laulusuzukimenetelmän erityispiirteet ovat:

     • Vanhempien valmentaminen menetelmään
     • Yhteistyö perheen kanssa
     • Valinnaiset opetustunnit ja niiden kestot
        • Ryhmäopetus - mahdollisuus perhetunteihin
        • Yksinlaulun ohjaus 3-vuotiaasta lähtien
     • Opetustuntien äänittäminen kotiharjoittelun avuksi
     • Esiintymiset pienestä lähtien
     • Konserttimuotoiset opetustasojen suoritukset
     • Menetelmään kehitetty opetusmateriaali
     • Menetelmään liittyvät laulutaidolliset harjoitukset
     • Erikieliset laulut noin 2-vuotiaasta eteenpäin

Päivi Kukkamäki "Laulun myötä kasvuun" Laulusuzukimenetelmä Tohtorin tutkinto (kehittäjäkoulutus)
Sibelius-Akatemia, Docmusyksikkö 1986-2002.

4 kuukauden ikäinen, 6-vuotias ja 20-vuotias Mirka Rättyä
 
  Follow us in:
  Facebook  
© Model-Hangar Oy Music Department