In English  Español  Suomeksi  日本人  Institute
 Laulusuzuki etenee opetustasoittain
odotusajasta aikuisuuteen

Laulusuzukia voisi luonnehtia alussa vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukemisen menetelmäksi. Lapsen itsenäistyessä opettajan rooli tunnilla kasvaa. Laulusuzukin tavoitteena on herättää lapsessa rakkaus musiikkiin laulamisen kautta. Laulutaidon ja laulujen oppimiseen kuuluu päivittäinen laulaminen, luonnollisen ja vapaan lauluäänen vaaliminen ja kehittäminen, kuuntelun merkityksen vahvistaminen sekä kielellisten taitojen harjaannuttaminen.

Laulamisen oppimisprosessi on erilainen kuin soittamisen. Suzuki-soitonopetuksessa kuunteleminen aloitetaan vanhempien valmennuksen yhteydessä, yleensä samaan aikaan kuin soittimen tekniikan hallintaan valmistavat harjoitukset. Mutta laulusuzukissa oppimisprosessi alkaa kuuntelemisen, positiivisten tunteiden ja kokemusten, mielikuvien ja fyysisten tuntemusten kautta jo mahdollisesti odotusaikana.

Lauluääni on sisäänrakennettu soitin

Lauluääni on sisäänrakennettu soitin, joten siihen ei voi kajota samalla tavalla kuin näkyvissä olevaan soittimeen. Laulusoitinta rakennetaan vähitellen erilaisten laulutaidollisten harjoitusten avulla. Ilmaisu laulutaidollinen harjoitus tarkoittaa kaikkia niitä harjoituksia, jotka tähtäävät luonnollisen lauluäänen tuottamiseen. Ne ovat lapsen laulamista tukevia harjoituksia. Näitä ovat rentous-, hengitys-, ryhti-, artikulaatio- (leuka, kieli, huulet), fonaatio- (äänen tuottoon liittyvät), resonaatio- (äänen sointiin liittyvät) ja koordinaatioharjoitukset. Harjoitusten tarkoituksena on rentouttaa ja herkistää lihaksistoa toimimaan aktiivisesti tarpeen mukaan, mahdollisesti korjata tai ehkäistä ryhtivikoja sekä aktivoida ja herkistää artikulaatioelinten toimintaa, jotta laulun sanoista saa selvää. Laulutaidollisten harjoitusten tehtävänä on myös herättää lapset tuntemaan, miten hengitys tapahtuu. Tiettyjä harjoituksia käytetään jokaisella laulutunnilla.

Päivi Kukkamäki "Laulun myötä kasvuun" Laulusuzukimenetelmän kehittämisprojekti. Tohtorin tutkinto (kehittäjäkoulutus) Sibelius-Akatemia, Docmus-yksikkö 2002

Sini -vauvan ensiesitys 2 viikkoisena (Eevi, Eija, Sini ja Heini), Heini ja Eevi 3.tasokonsertti,

Sini, Eevi ja Heini Argentiinassa laulamassa 2009
 
  Follow us in:
  Facebook  
© 2011-2019 Model-Hangar Oy Music Department